A A A

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH W SPRAWIE PRZENOSZERNIA WIRUSA SARS-CoV-2 ZE ZWIERZĄT NA LUDZI

 

 

 

 

STANOWISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUK WETERYNARYJNYCH

 

W SPRAWIE PRZENOSZERNIA WIRUSA SARS-CoV-2

 

ZE ZWIERZĄT NA LUDZI

 

 

 

 

 

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych pragnie podkreślić, iż zgodnie ze stanowiskiem Światowej Organizacji Zdrowia oraz Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt nie ma obecnie żadnych dowodów naukowych potwierdzających, że zwierzęta domowe mogą stanowić rezerwuar wirusa SARS-CoV-2 i w ten sposób być przyczyną zagrożenia dla ludzi.

 

W populacji zwierząt domowych koronawirusy występują od wielu lat i wywołują choroby, które są dobrze znane lekarzom weterynarii i właścicielom zwierząt, ale nigdy nie powodowały one zagrożenia dla zdrowia ludzi. Dlatego ewentualne porzucanie zwierząt przez ich właścicieli lub podejmowanie decyzji o ich eutanazji, spowodowane pandemią wirusa SARS-CoV-2 jest w żaden sposób nieuzasadnione i niehumanitarne. Co więcej, eutanazja zdrowych zwierząt nie jest dopuszczalna w polskim prawie.

 

W wielu ośrodkach naukowych prowadzone są obecnie zakrojone na szeroką skalę badania mające na celu opisanie biologii nowego koronawirusa SARS-CoV-2, w tym możliwości zakażenia zwierząt domowych. W ostatnich tygodniach dokonał się olbrzymi postęp w zakresie metod izolacji i identyfikacji wirusa, a także metod diagnostycznych. Ponieważ mamy do czynienia z nieznanym dotąd patogenem, każdy dzień przynosi nowe informacje. Dlatego zachęcamy do śledzenia stron internetowych:

 

- Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt - World Organisation for Animal Health – https://www.oie.int/scientific-expertise/specific-information-and-recommendations/questions-and-answers-on-2019novel-coronavirus/);

 

- Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses, a także https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019)

 

- Światowego Stowarzyszenia Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt (World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) – https://wsava.org/news/highlighted-news/the-new-coronavirus-and-companion-animals-advice-for-wsava-members/).

 

Można tam znaleźć aktualne informacje na temat pandemii koronawirusa i jego wpływu na zwierzęta domowe.